Katalog ve Broşür Tasarımları

Geleneksel mecranın vazgeçilmez iletişim araçlarından biri olan katalog ve broşürlerin markalara katkıları tartışılmaz. Dijital çağın başlangıcı basılı iletişim araçlarının kullanımını düşürsede hedef kitlenin kullanım alışkanlıkları dikkate alındığında hala en etkili iletişim araçlarından birisi de katalog ve broşürler.

Hedef kitleye doğru mesajın verilebilmesi için tasarımdan önce içeriğin tasnifi ve geliştirilmesive görsel öğelerle zenginleştirilmesi oldukça önemlidir. SMK Medya katalog / broşür tasarımı sürecine başlamadan önce tüm bu öğeleri belirler ve doğru etkinin sağlanması için gerekli olan içeriği oluşturur. Hedeflenen etki, hedef kitle profili, sektörel durum gibi bir çok değişken analiz edilir ve çıkan sonuç katalog tasarımının standartlarını belirler. Markanın kurumsal kimliği ile örtüşen görsel tasarım standartları oluşturulur. Bu standartlar çerçevesinde konsept tasarım çalışmaları başlar ve metin çalışmaları, görsel öğelerin işlenmesi, fotoğraf çekimleri, illüstrasyonlar gibi ihtiyaç duyulan içeriğin bir bölümü üretilir. SMK Medya ekibinin hazırladığı konsept tasarım çerçevesinde tüm içerik sayfa tasarımlarına dönüşür ve katalog tasarımı tamamlanmış olur.

Bu zahmetli üretim / tasarım sürecinde izlenen yol oldukça önemlidir. SMK Medya tasarım ekibi bu yolda markanız ile birlikte yürür ve markanıza değer katar.