Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital veya dijital olmayacak bir şekilde uygulanabilir. Grafik tasarımında ve grafik sanatlarda, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm, ve birlik geçerlidir.

Bir kişiyi etkilemenin yolu ilk olarak görsellikten geçer. Ne söylendiği ikinci plandadır.Firmalar öncelikle göze hitap ederek hedef kitleleri ile iletişim kurmayı başarırlar. SMK Medya, yaptığı tasarımlarla müşteri ile hedef kitle arasında en etkili bağı kurar. Logodan katalogabroşürden evrağa tasarladığı kurumsal kimlikler sayesinde markayla müşterisi arasında bir “ ilk görüşte aşk” yaşanır.

Web grafik tasarımlarında Renk şablonlarıBannerSlayt ve Arkaplan tasarımları ön planda olmak üzere şirketlere en iyi hitab eden görselliği uygulayabilmek adına ilk etapta siz değerlerli müşterimizle birlikte beyin fırtınası yapıp ve ardından kendi teknik bilgilerimizle ve tecrübemizle dijital platformlarına uygun bir şekilde tasarlamaktayız.